Елементи на покрива

устройство на покрив за ремонт

Вижте какво е устройството на покрива и какви са неговите основни елементи.

 

Билото е хоризонталната пресечена линия на равнинни участи на покрив, намираща се над тях;
Маияте е наклонената пресечена линия на равнинни части на покрив, намираща се над тях;
Уламата е наклонена пресечена линия на равнинни части от покрив, намираща се под тях;
Стряхата е разположената извън външните стени на сградата част на покрива;
Капчука е долният ръб на стрехата;
Улукът е предназначен за извеждане на водата от покрива.